L’armament de la Cova del Parpalló (Gandia, València)

Vitrina 12
El avanços del Paleolític superior respecte al Paleolític mitjà són molt nombrosos, i és així que es pot parlar d'una major eficàcia en la caça, amb la depuració de les tècniques i la utilització de puntes llancívoles; d’un millor aprofitament de les matèries primeres, que comporta una disminució progressiva de la dependència envers les fonts d’aprovisionament; de la incorporació d'un utillatge especialitzat més diversificat; de l'aparició de l'art parietal i moble; de la generalització i la complicació del ritual funerari; i d’una major atenció posada en l’acondiciament dels hàbitats.
Back to top