Biblioteca

La Biblioteca del Museu de Prehistòria de València té com a funció donar suport a la tasca investigadora, educadora i difusora que du a terme el Museu, i també a qualsevol usuari que necessite este fons documental per a finalitats investigadores i d’estudi.

Des de la seua creació el 1927 com una de les seccions del Servici d’Investigació Prehistòrica, la Biblioteca ha reunit monografies, publicacions seriades i altres materials sobre la història de la humanitat, des dels seus orígens fins a l’època romana, i s’ha especialitzat en el territori de la Comunitat Valenciana. També disposa d’una interessant col·lecció de museologia, restauració, numismàtica i epigrafia. En l’actualitat el fons documental que oferix supera els 66.000 volums.

Informació General

Direcció

Museu de Prehistòria de València - Biblioteca

Corona 36

4003 València

Contacte

Tel. 963 883 600

Horari

Dilluns, dijous i divendres de 8:30 a 14:30 h

Dimarts i dimecres 8:30 a 18 h

De juny a setembre: Dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Accés

S’accedeix a la Biblioteca per l’entrada de la façana posterior del Museu (carrer sense eixida entre el Museu de Prehistòria de València i l’IVAM).

Dimarts i dimecres a partir de les 15 h, l'accés es realitzarà per l'entrada principal del Museu (carrer Corona, 36).

Normes d'ús

  • Per accedir a la Biblioteca és necessari identificar-se amb el DNI o permís de conduir.

  • Una part important dels fons està situada en la sala de lectura i és de lliure accés, la resta ha de sol·licitar-se al personal de la Biblioteca.

  • Tots els materials, bibliogràfics o no, han de tractar-se amb cura per evitar el seu deteriorament. La Biblioteca agrairà els seus suggeriments per a millorar la conservació.

  • Els lectors són els responsables del material que utilitzen.

  • La reproducció de documents s'atindrà als límits que marca la Llei de la Propietat Intel·lectual i es podran excloure determinats fons per raons com la conservació.

  • Després d’utilitzar els llibres han de deixar-se sobre les taules i en cap cas es col·locaran a les prestatgeries. La seua col·laboració facilitarà les posteriors recerques, ja que s'evitaran ubicacions errònies.

  • Haurà de respectar-se el silenci, evitar conversacions i desconnectar el so de portàtils i telèfons mòbils. No es pot entrar menjar ni beguda.

  • Els xiquets poden utilitzar la biblioteca, on disposen de fons infantils, acompanyats d’una persona adulta que procurarà que es respecten les normes d’ús.

  • La biblioteca del Museu de Prehistòria de València és una biblioteca especialitzada i només pot utilitzar-se per a consultar els seus fons.

  • L'incompliment d’estes normes exclou de l’ús de la Biblioteca.

 

Fons

 

En l’actualitat la BMPR disposa d’un fons de més de dènou-mil monografies i 1.429 publicacions periòdiques.

Una gran part dels materials està disponible en lliure accés a sala de lectura, distribuïts per a facilitar-ne la consulta en monografies (organitzades per matèries) i publicacions periòdiques (espanyoles, franceses, portugueses i italianes), junt amb obres de referència com ara enciclopèdies, diccionaris biogràfics, temàtics i tècnics, repertoris bibliogràfics, etc.

Monografies

La col·lecció de monografies de la BMPR reunix una àmplia i variada selecció de títols que van des del paleolític a l’estudi dels pobles germànics passant pel neolític, l’edat del ferro, les colonitzacions, la cultura ibèrica i l’època romana, les civilitzacions antigues del Pròxim Orient i l’arqueologia clàssica.

També disposa d’interessants  fons de museologia, restauració, numismàtica i epigrafia, i d’un important conjunt d’obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, repertoris bibliogràfics, etc.) .

Publicacions periodiques

La col·lecció de publicacions periòdiques arreplega estudis sobre prehistòria i arqueologia, però hi ha títols dedicats a la museografia, la restauració, la fauna, la religió, la numismàtica o diferents aspectes de la metodologia. Els fons comprenen des de les últimes dècades del segle xix fins a l’actualitat.També hi ha revistes infantils i còmics.

Biblioteca Infantil

El 2007, amb l’objectiu que els xiquets i els adults pogueren compartir l’experiència d’usar les biblioteques, es va crear un fons infantil amb llibres que expliquen la prehistòria i l’arqueologia a través de publicacions amb desplegables atractius i il·lustracions acurades.

Este fons d’uns sis-cents llibres esta organitzat en cinc matèries: Època Prehistòrica, Edat Antiga, Època Medieval, Narracions i Temes Generals, cada una associada amb un color diferent.

Els xiquets poden emportar-se a casa els llibres en préstec.

Filmoteca

La Biblioteca té en els seus fons una col·lecció de pel·lícules i documentals sobre temes relacionats amb l’àmbit de les competències del museu. Es troben a disposició dels usuaris, en préstec domiciliari, tant els títols més actuals com d’altres que formen part de la història del cine.

Estos materials s’hauran de sol·licitar al personal bibliotecari, presentant un document d’identitat.

Fullets

Dins d’esta secció hi ha una col·lecció important de separates que comprén més d’onze mil títols.

També s’hi inclou el material efímer editat pel Museu de Prehistòria de València, en ocasió de les distintes activitats que realitza, com ara guies de mà, fullets didàctics, marcadors de lectura, invitacions, cartells, etc.

Així mateix estan a disposició dels lectors els catàlegs i les guies de mà d’altres museus o conjunts arqueològics.

Tot este material no està disponible en la Sala de Lectura i, per tant, haurà de ser sol·licitat al personal bibliotecari.

Consultar catàleg fons

Publicacions d'especial valor

La Biblioteca disposa d’una important col·lecció de prop de dos-cents títols d’especial importància en la història de la investigació. Estan localitzats en unes vitrines a la Sala de Lectura i per a consultar-los cal sol·licitar-ho al personal bibliotecari.

 

Arxiu

Actualment es treballa en el procés tècnic d'aquest fons, que reuneix la documentació que ha generat l'activitat del Museu i algunes donacions de conjunts documentals com el de Vilanova i Piera, Domingo Fletcher Valls, Isidro Ballester..

Serveis

La Biblioteca té com a objectiu constituir-se com un centre d’investigació i estudi en l’àmbit de la seua especialitat, la prehistòria i l’arqueologia. Per a això presta als seus usuaris diversos servicis encaminats a facilitar-ne l’accés als fons i d’esta manera col·labora en la seua difusió.

Consulta en sala

La sala de lliure accés disposa de vint-i-huit punts de lectura, disposa de connexió per a ordinadors portàtils, i també de connexió wifi.

La majoria dels fons ingressats des del 1985 estan automatitzats  i es pot accedir-hi per mitjà dels ordinadors disponibles en la sala. La resta dels fons que completen la col·lecció poden consultar-se en els fitxers manuals.

En esta sala es troben els prop de 21.000 volums de lliure accés que estan a disposició dels usuaris.

Informació del últims títols

En esta mateixa pàgina s’oferix informació sobre els últims títols incorporats a la biblioteca i es pot rebre per correu electrònic mensualment, si se sol·licita el servici: bibliotecasip@dival.es

A la sala de lliure accés, en un expositor independent, els usuaris podran consultar els títols incorporats en l’últim mes.

Préstec

Tant els llibres de la Biblioteca Infantil com les pel·lícules i els documentals es troben a disposició dels usuaris en préstec domiciliari per un període d’una setmana. Estos materials s’hauran de sol·licitar al personal bibliotecari presentant el DNI.

Sol·licitud d’adquisicions

Els lectors poden sol·licitar que s’hi adquirisca qualsevol tipus de material que consideren adequat per a l’especialització de la biblioteca i a les seues necessitats d’informació. Les sol·licituds poden fer-se personalment o també poden enviar-se per correu electrònic a: bibliotecasip@dival.es

Reproducció de fons i accés al document

La Biblioteca disposa d’una fotocopiadora/escàner en règim d’autoservici. La reproducció dels documents es farà per a ús privat amb fins exclusivament d’investigació i respectant la normativa establida per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Tarifes:

Fotocòpies en blanc i negre: 0,03 € (A4); 0,06 € (A3)           

Fotocòpies en color: 0,45 € (A4) ; 0,90 € (A3)

Escàner: 0,02 € (A4) ; 0,04 € (A3)

També du a terme una sèrie de servicis dirigits a altres institucions, com són el préstec interbibliotecari i l’intercanvi bibliogràfic.

Intercanvi bibliogràfic

La Biblioteca gestiona l’intercanvi bibliogràfic de les publicacions del Museu de Prehistòria de València amb 398 institucions internacionals de l’àmbit de la prehistòria i l’arqueologia.

Per a això heu de dirigir-vos a la següent adreça-e: bibliotecasip\@dival.es, i indicar-hi quins llibres els interessen.

Préstec interbibliotecari

El servici de préstec interbibliotecari està dirigit a institucions. Els documents han de ser sol·licitats amb dades bibliogràfiques suficients per a la seua identificació.

Per a més informació: bibliotecasip@dival.es